Kopen, hoe gaat dat?

Kopen in Turkije, hoe gaat dat?
 
Een ander land, andere regels en andere wetten.
 
U bent geinteresseerd. U kijkt op de internetsite. U belt, schrijft, telefoneert.Uiteindelijk moet de reis worden ondernomen. Natuurlijk noodzakelijk dat u ter plaatse een bezichtiging maakt. Aan de hand van de door u opgegeven criteria zullen we een selectie maken uit het aanbod en dit samen met  u bezoeken. Indien gewenst helpen we u met de planning van de trip, de vlucht en of accommodatie.
 
U krijgt ter plekke uitleg en informatie over de streek en de specifieke locatie waar u wensobject zich bevindt. Voor en nadelen van ligging, specifieke bouw, gebruik, investering en winstkansen voor de toekomst komen ter sprake.
In Turkije kan  een hypotheek verstrekt worden op nieuwbouwwoningen aan buitenlanders! Dit kan in euro's tegen een redelijke rente welke looptijd vast is. Ook een opname van een hypotheek in verband met overwaarde op de eigen woning thuis is een van de mogelijkheden.
Bespreek dit dus vooraf met uw financiele consulent of bank, dit voorkomt teleurstelling. Reken voor een eenvoudige vakantieinrichting van een appartement minimaal € 7000.-
 
We vinden wat u zoekt en u besluit te kopen.
We maken dan een koopovereenkomst op in uw eigen landstaal. Daarin staat beschreven wie verkoopt, wie koopt, wat er gekocht wordt met vermelding van adres, etage en nummer en de kadastrale
gegevens. Verder wordt vermeld de koopprijs, hoe en wanneer die wordt betaald ( een eerste direct aanbetaling van 10% is normaal en het minimum gebruikelijke) en hoe en wanneer het gekochte goed zal worden geleverd.
Tot zover is de procedure gelijk aan in West Europeesche landen.
 
De verdere afhandeling geschiedt echter niet bij de notaris, maar bij het Tapubureau.
Dit is een overheidskantoor, wat werkt in vaste verbinding met het kadaster, waar het eigendom van onroerend goed wordt opgetekend. Dus de eigenaar van ieder onroerend goed in een district kan men vinden in de stukken van het Tapubureau.
De procedure voor eigendomsoverdracht voor buitenlanders duurt normaal ca. 3 maanden, daar er voor hun een centrale registratie plaatsvindt in Izmir.
Nieuw! Miv. 22 10 2013.
Wanneer het aan te kopen appartement is gelegen in een gebouw waar na 5 mei 2011 al  een ander appartement is verkocht aan een buitenlander en dus het onderzoek en registratie al in ─░zmir is gebeurd, dan kan de Tapu overschrijving direkt, dus zonder wachttijd, gebeuren.


 
Bij de overschrijving van het eigendom op uw naam bij het Tapubureau, moet de volledige koopsom zijn betaald ( mits anders overeengekomen bij bv nieuwbouwprojecten) en moet u persoonlijk aanwezig zijn. Dit laatste kan worden omzeild door het geven van een volmacht aan een persoon die in uw plaats treedt, dit geven van een volmacht geschiedt wel bij het notariskantoor. Hier wordt de wetsgeldige akte opgemaakt . Het eigendom kan op meerdere namen worden beschreven maar voor elkeen gelden de regels zoals beschreven. Bij zowel het geven van een volmacht als bij de tapuoverdracht moet een beedigd tolk aanwezig zijn.
 
Wat is verder nog benodigd voor een Tapuoverdracht.
Een copie van uw paspoort, 2 goedgelijkende pasfoto´s, een turks belastingnummer( dit kan door ons worden verzorgd als er een volmacht wordt afgegeven ), de voornamen van uw ouders. Bij het geven van volmacht wederom 2 pasfoto´s.

Met een koopcontract kunt u wettelijk aanspraken maken op het gekochte maar pas wanneer de tapu op uw naam staat geregistreerd bent u de eigenaar van het eigendom.